dijous, 27 de novembre del 2014

Tenir cura de la nostra vida interiorPregària de Taizé - Parròquia Mª Auxiliadora-Sarrià, 28 d'octubre de 2014


Vivim l’evangeli que escoltem i prediquem?, som deixebles, seguidors, buscadors de Jesús.?

Cant: El alma que anda el amor
Lectura: Lc 6,46-49
El sisè mes, Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué:
-Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.
Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué:
-No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi

Cant: L'ajuda em vindrà del Senyor

Pistes de reflexió  (dites lentament)
Així com l’esperit engendrà Jesús en el si de la mare, si estem aquí és que el missatge de Jesús ens ha entrat a dins,  ens importa.
I si ens importa el missatge de Jesús hauríem de ser coherents en els nostres actes.

Idea
Pista

Si busco a Jesús...  
Busco un temps per llegir, pregar, pregar cantant, fer silenci...?

Estic obert a les persones que aporten una altra mirada, diferent de la meva, sobre Jesús?
Si segueixo a Jesús
Penso com puc millorar en els meus actes?

Accepto que persones properes em puguin fer alguna observació sobre la meva conducta?
Si vull ser deixeble de Jesús.
Ofereixo bons actes a les altres  persones?

Confio les penes en la pregària?

Comparteixo les alegries en la pregària?


Cant: Tusei sorgente viva
Pregàries

Parenostre


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada